Saturday, July 28, 2012

സ്വന്തം നാട് ആദ്യം നന്നാക്കു സാറേ

ഏതു സായിപ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ വന്നാലും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി ഉണ്ട് . അടുത്തുള്ള ഒരു ചേരി സന്ദര്‍ശിക്കും എന്നിട്ട അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പടം പിടിച്ച് "സംകടത്തോടു" കൂടി ടീവീയില്‍ കാണിക്കും. "എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്‌ ഇന്ടിയാകാര്‍ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു പ്രകടനം. ഈയിടെ ഓപ്ര വിന്‍ഫ്രി ഇന്ത്യ സന്ദര്സിച്ച്ചു . അവര്‍ ചേരിയിലെ ഒരു വീട്ടില്‍ ചെന്ന് അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും ചെറിയ വീട്ടില്‍ താമസിക്കാന്‍ ദുഃഖം ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. (ഇത് വരെ അവര്‍ക്കില്ലായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം എങ്ങനെ ആണോ എന്തോ). അവരുടെ അച്ഛന്‍ പൈസ ഇല്ലാത്തതിന്റെ സങ്കടം . ചുരുക്കത്തില്‍ നല്ല രണ്ടു മൂന്നു സീനുകള്‍ കിട്ടി.
വൈകിട്ട് ഓപ്ര ഒരു വീട്ടില്‍ ആഹാരം കഴിക്കാന്‍ പോയി. "നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കൈ വച്ചാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ ? " എന്നൊരു ചോദ്യം. എല്ലാവരും തകര്‍ന്നു. അവര്‍ക്കറിഞ്ഞു കൂടല്ലോ അമേരിക്കയില്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ സരീരത്തിന്റെ വേറെ ഏതോ ഭാഗം വച്ചാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതെന്നു .
ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാന്‍ ഇവന്മാര്‍ക്കൊക്കെ വലിയ മടിയാണ് . കാരണം ഇത് കാണുന്ന സാധാരണ അമേരിക്ക കാരന് അവന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സമാധാനം വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്പാവങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് . ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം കണടാല്‍ അവന്റെ നാട്ടിന്റെ ദയനീയ സ്ഥിതി അവനു മനസ്സിലാകും. അതില്ലാതിരിക്കാനായി തരം കിട്ടിയാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ പട്ടിനിപ്പാവങ്ങളെയും അവരുടെ ദയനീയ സ്ഥിതിയെയും ഒക്കെ അങ്ങ് ഊതി വീര്പിക്കും . എല്ലാവര്ക്കും സമാധാനം !
പറയുന്നത് കേട്ടാല്‍ തോന്നും ഇവന്റെ ഒക്കെ നാട്ടില്‍ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്നു . എപ്പോഴെങ്ങിലും "ഏഷ്യാനെറ്റ്‌" അല്ലെങ്കില്‍ അത് പോലെ ഒരു ചാനെല്‍ അമേരിക്കയില്‍ ഇവന്മാരുടെ ചേരി കളില്‍ പോയി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന്‍ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് . നമ്മള്‍ അവരെ സമ്മതിക്കുന്നത് പോലെ അവര്‍ നമ്മളെ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് .
"വെറും 2 ഡോളര്‍ പോലും ഇല്ല ഇവരുടെ വരുമാനം .എങ്ങനെ ജീവിക്കാന്‍ പറ്റും" എന്ന് പറയുന്ന സായിപ്പിന്റെ ടീവിയിലെ ദുഃഖം ഒഴുകുന്ന മുഖം കണ്ടാല്‍ ചൊറിഞ്ഞു വരും. ആരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ 2 ഡോളര്‍ ചെലവ്വാക്കി സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത്? അമേരിക്കയില്‍ 2 ഡോളറിനു ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല എന്ന് വച്ചു ഇന്ത്യയില്‍ അങ്ങനെ ആണോ ?
സാധാരണക്കാരന് ഇത്രയും സൌകര്യങ്ങളുള്ള വേറെ ഏതു രാജ്യമുണ്ട് ? പല "വികസിത" രാജ്യങ്ങളിലും നല്ല പൈസ ഇല്ലെങ്കില്‍ മിക്കവാറും സൌകര്യങ്ങള്‍ സ്വപ്നം കാണാനേ ഒക്കു. എന്തും മാത്രം നല്ല ആശുപത്രികള്‍ നമുക്കുണ്ട്. ധാരാളം ചീത്ത ആശുപത്രികളും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു അസുഖം വന്നാല്‍ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാതെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാന്‍ ഉള്ള സൗകര്യം ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് . അത് പോലെ ഉള്ള സൗകര്യം പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഇല്ല. ആഴ്ച്ചകളും മാസങ്ങളും കാത്ത്തിരുന്നാലാണ് ഒരു അപ്പോയിന്മേന്റ്റ് കിട്ടുന്നത് . എമെര്‍ജെന്‍സി ആണെങ്കില്‍ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ കസേരയില്‍ മണിക്കൂര് കളോളം കാത്ത്തിരുന്നാലാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാന്‍ പറ്റുന്നത്.
പിന്നെന്തോന്നിന്നാ ഇവന്മാര്‍ ഇന്ത്യയുടെ കുറ്റം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്? സ്വന്തം നാട് ആദ്യം നന്നാക്കു സാറേ എന്നിട്ടാവാം മറുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നത്

Wednesday, July 25, 2012

Why dont you improve your country first !!!

I can never understand why the media from so-called developed countries is intent on protraying India as a land of slums, illiterate people and poverty. Every so often someone will land in India,head straight to the nearest slum,take videos of the "poor father struggling to make ends meet on his wage which is less than 2 dollars". (sob,sob). "What can he get to feed his family for 2 dollars" the presenter asks in a mournful voice. And the audience back home in the US or UK or Australia laps it up thinking back to what THEY could buy for 2 dollars (which is mostly nothing !) and exptrapolates it into the story concluding that they are blessed indeed because they have more dollars to buy things. What they forget is that the "poor man" in the picture does not have to pay in dollars and most things may not cost the same as in their country.In the last 4 years I have watched atleast 2programmes on Australian TV which dealt with the poor side of India,slums and poverty and disease -inevitably leading the viewer to the conclusion that they should be counting their blessings because they have "everything" they need (albeit very very far away in case of some places in Australia, but that is another story !). None have attempted to show how India is advancing in various fields or even how the prosperous middle class has access to and enjoys many more things that the average middle class citizen of the "developed country" can only dream of (not withstanding the fact that many are not actually aware of many things ,so "dream" is probably not the right word- you cant dream about something if you are blissfully unaware of its existance,can you?).I dont know why we allow these people into the country to bad mouth us to the world. I wish Asianet or some other channel would go into slums in the US or UK and make such a programme. I would even gladly contribute to the cost (a small amount- after all I am a poor Indian as well ). For some reason we are very happy and relaxed and dont mind if someone takes very unflattering pictures about us. I dont think any other country would allow us to do that,journalistic freedom be damned.I wish once in a while someone would show how good our hospitals and other infrastructure is in spite of the fact that there are some bad ones.Of course we have slums and poverty. So does EVERY other country in the world.Why is our poverty such a newsworthy item? Is it because they can make the Indian whinge and cringe in front of the camera to better effect (maybe with the promise of some monetary benefit for efficient acting?). I dont know. But what i do know (what i have seen first hand) is that these kinds of programmes make the viewer atleast momentarily thank the Almightly because they are in such a "better place" ! They sort of compare themselves to that poor struggling indian and come out on top because,let us face it, they are "better off" arent they ? It makes them forget that for the amount of dollars they earn,they are struggling to make ends meet.It makes them forget the fact they are waiting longer to see a doctor (most of the time in a better looking hospital, I suppose). It makes them forget that they have been on the waiting list for surgery for 12 months because there are not enough hospitals / facilites/Doctors.So in a way these programmes are useful to keep the local population from becoming dissatisfied with the way the coutry is being managed because "atleast we dont have to struggle THAT much ". After watching Slum dog millionaire, every one was commenting on the slums dwellers and ignored the affluence shown by Anil kapoor because "that cant be true.we know indians are poor,dont we ? " Today an anesthetist was talking about when my father was unwell a couple of weeks ago (he is better now). He said "it must be pretty difficult when someone is ill in India. you dont really have much in the way of facilities,do you". I said "no,that is true the hospital he was initially in did not have facilities for embolisation so we had to move him to another" . He said "did he have to travel very far ?" and i said "no, about 5 km.I am glad he was not in Australia.Imagine how difficult it would have been to have to transfer him to canberra or Sydney ! " That was the end of our conversation !